تولد

اگر ما برای صدور مفاهیم انقلاب، همین جزوه‌ها و کتابها را منتشر بکنیم، کار کمی نکرده‌ایم؛ کار زیادی انجام گرفته است. "امام خامنه ای"

تولد

اگر ما برای صدور مفاهیم انقلاب، همین جزوه‌ها و کتابها را منتشر بکنیم، کار کمی نکرده‌ایم؛ کار زیادی انجام گرفته است. "امام خامنه ای"

۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «علم» ثبت شده است

 • tavalod.blog.ir
 • tavalod.blog.ir
 • tavalod.blog.irگاهى یک شبهاتى مطرح میکنند، مغالطههائى میکنند - مغالطهى بىطرف بودن علم، که آقا علم را با سیاست مخلوط نکنید؛ علم بىطرف است! بله، علم در مرحلهى کشف حقایق، بىطرف است؛ دانش وقتى میخواهد یک حقیقتى از حقایق عالم هستى را، چه حقایق مادى، چه حقایق غیرمادى را کشف کند، طبعاً با پیشداورى نمیتواند؛ باید برود و کشف کند؛ اینجا علم بىطرف است؛ اما علم وقتى میخواهد در خدمت یک جهتگیرى قرار بگیرد، به هیچ وجه بىطرف نیست. امروز در دنیا هم اینجور نیست. همان کسانى که گاهى سر جمهورى اسلامى و سر مجموعهى متدین دانشگاهى کشور داد میکشند که آقا علم را سیاسى کردید، علم را جهتدار کردید، خودشان علم را در خدمت استعمار قرار دادند، در خدمت سلطهى بر ملتها قرار دادند، در خدمت به زنجیر کشیدن کشورها قرار دادند. استعمار با علم به وجود آمد؛ اگر علم نداشتند، نمیتوانستند این همه کشورها را استعمار کنند، این همه تسلیحات را در دنیا انباشته کنند. این تعداد عظیم جنگهائى را که غربىها، اروپائىها و بعد آمریکا بر دنیا و بر ملتها تحمیل کردند، این همه انسانى که در این راهها کشته شد؛ از نقاط دور آسیا بگیرید، تا آفریقا، تا آمریکاى لاتین - چه کردند اینها؟ - با علم این کارها را کردند. علم در خدمت ظلم قرار گرفت، در خدمت استکبار قرار گرفت، در خدمت سلطهگرى قرار گرفت؛ چرا در خدمت عدل قرار نگیرد؟ چرا در خدمت ارزشها قرار نگیرد؟ چرا در خدمت گسترش پیام اسلام - که پیام آزادى انسانهاست، پیام سعادت انسانهاست - قرار نگیرد؟

امام خامنه ای-دیدار با اساتید دانشگاه ها-91/5/25

 • tavalod.blog.ir

در مسئله‌ى اخلاق، این نکته را هم عرض بکنم - این را بعداً میخواستم عرض کنم؛ چون میترسم وقت بگذرد، جلوتر عرض میکنم؛ زیرا جزو اساسى‌ترین مسائل است - پرهیز از قول به غیر علم، از غیبت، از تهمت. من خواهش میکنم شما جوانهاى عزیز به این مسئله اهتمام بورزید. همین طور که در زمینه‌هاى مختلف اهتمام به طهارت عملى دارید - به نماز اهتمام دارید، به روزه اهتمام دارید، به پرهیز از تعرضهاى جنسى اهتمام دارید - به این مسئله هم اهتمام داشته باشید. اگر چنانچه ما چیزى را به کسى نسبت بدهیم که در او نیست، خب این میشود تهمت. اگر چنانچه چیزى را بگوئیم که به آن علم نداریم؛ مثلاً یک شایعه است - یک نفرى یک حرفى را از قول یکى نقل میکند، ما هم همان را دوباره تکرار میکنیم - خب، این کمک کردن به شایعه است، این شایعه‌پردازى است؛ قول به غیر علم است. قول به غیر علم، خود قولش هم اشکال دارد، عمل کردن به آن امر غیر معلوم و بدون علم هم اشکال دارد؛ «و لا تقف ما لیس لک به علم».(4) «لا تقف»، یعنى چیزى را که علم به آن ندارى، دنبال نکن، دنبال نرو. دنبال کردن، هم در زمینه‌ى عمل هست، هم در زمینه‌ى گفتار هست. وقتى شما یک چیزى را گفتید که به آن علم ندارید، این هم اختفاء امرى است که انسان به آن علم ندارد. لذا دنبالش میفرماید: «انّ السّمع و البصر و الفؤاد کلّ اولئک کان عنه مسئولا». رقابت بر سر پست و مقام. خب، در یک دوره‌اى دانشجوهاى تشکلهاى اسلامى و ارزشى منزوى بودند؛ مسئله‌ى پست و مقام و احیاناً چرب و شیرین و اینها مطرح نبود، اما حالا گوشه و کنار ممکن است مطرح باشد؛ لذا مراقب باشید. یکى از لغزشگاه‌هاى بزرگ ما انسانها و افراد بشر، همین رقابتهاى بر سر پست و مقام و آبرو و اینهاست، که آدمهاى گردن‌کلفت را گاهى به زمین میکوبد. البته من عقیده‌ام این است که شما جوانها همچنان که در نیروى جسمانى بر ما پیرمردها فائق هستید، در نیروى اراده و توانائىِ تسلط بر نفس هم بهتر از مائید. جوان اگر چنانچه همت کند، انگیزه داشته باشد و بخواهد عمل کند، در زمینه‌هاى معنوى و روحى و مبارزه‌ى با نفس هم از آدمهاى مسن و پابه‌سن‌گذاشته و پیرمردى از قبیل ماها قوى‌تر است و توانائى‌اش بیشتر است. پس میتوانید. 

"امام خامنه ای"

 • tavalod.blog.ir
 • tavalod.blog.ir

نکته هایی که در اینجا قابل ذکر است:

۱. این علوم و ابزار هایی که در اینجا مد نظر است علوم و ابزار های بوجود آمده در دنیای مدرن و یا تحت تاثیر دنیای مدرن است.

۲. اکثر مواردی که ما آنها را به عنوان علوم مختلف می شناسیم در اصل همان دانش های بشری هستند که در مقاله ای جدا تا حدودی در این وبلاگ به این موضوع پرداخته ایم.

۳. منظور از اهداف در اینجا اهدافی است که در راستای هدف اصلی حیات آدمی یعنی همان عبد شدن انسان قرار می گیرد و پیامبران و اولیای خدا در دوران مختلف به شیوه های گوناگون متذکر همین موضوع به انسان ها بوده اند که البته به دلیل نبودن حکومت مستمر،پایدار و سالم واحد الهی تا ظهور انقلاب اسلامی به این هدف به صورت جدی پرداخته نشده است گرچه همه پیامبران از برای این هدف مبعوث شدند.

متوجه باشید که اگر انسان بر اساس هدف خود علمی را تولید کرد و یا ابزاری را بوجود آورد حتما آن علم یا آن ابزار او را در رسیدن به آن هدف تا حدود زیادی یاری خواهد کرد.

حال ابتدا باید بررسی شود که تا چه میزان اهداف بنیانگذاران دنیای مدرن با اهداف الهی همسنخی دارد.

. . . .

 • tavalod.blog.ir
 • tavalod.blog.ir
 • tavalod.blog.ir

هوالحی

تنها راه خروج از عالم مدرنیته

تنها راه خروج از عالم مدرنیته داشتن روحی بزرگ و مرتبط با عالم ملکوت است؛ اگر عالم مدرنیته را به معنای واقعی خودش درک کرده باشیم و آن را مورد بررسی و عوامل و ریشه های آن، که موجب بوجود آمدن آن شدند را دریافته باشیم به خوبی متوجه می شویم که فرهنگ مدرنیته از نفس و امیال و هوس های افراطی و تاریک(خلاف شرع) بوجود آمده است و در طی این چند قرن (حدود 400 سال اخیر)، انسان های جدید و ابزار ساز برای پاسخ گویی به این امیال سعی بر ساخت ابزار ها، رفتارها و رویه هایی کردند که به این هوس های افراطی و نادرست پاخ مثبت دهند و حتی در زمینه ی رشد آن ها نیز قدم بردارند و روح بزرگ خود را فرمانبر این امیال کردند و به آن ها بر تمام ابعاد وجودیشان حاکمیت بخشیدند.

به دام افتادن در خیالات واهی ، آرزوهای بلند و بی پایه و اساس ، گم کردن هدف حیات و زندگی به معنای واقعی خودش و . . . از پیامد های زیستن و همراه شدن با این فرهنگ و عالم یعنی فرهنگ مدرنیته و عالم غرب است.

حال اگر بخواهیم از این حالت بیرون آمده و بر بدن و هوس ها و امیال افراطی آن حاکم شویم باید روح بزرگ خود را دریابیم ، در جهت رشد آن بکوشیم ومرتبط با عالم ملکوت شویم که تنها راه آن عمل به شریعت الهی است؛ در این صورت است که می توانیم از فرهنگ مدرنیته و مشتقات آن که تمام پایه های آن بر اساس نفس انسان و تمایلاتی که خلاف با دستورات حضرت رب العالمین است شکل گرفته خارج شد، زیرا با داشتن روح بزرگ انسان می تواند بر تمایلات نابجا خودش حاکم شود.

اکنون انقلاب اسلامی حرکتی است که اصل آن مخالف ریشه های بنیادین فرهنگ مدرنیته ، عالم غرب و امیال افراطی نفس است و می خواهد انسان ها و جوامع آنها را سیطره ی این عالم خیالی و دروغین نجات دهد و آن ها را متوجه به اصل خویش و عالم ملکوت کند و انسان ها را ازدام های بزرگ شیاطین نجات دهد و . . .

 • tavalod.blog.ir

با سلام و ابراز خشنودی از اینکه سخن از علم و تولید علم می نمائید مایلم بدانم اگر این فرموده پیامبر بزرگوارمان درست است که یک ساعت تفکر بیش از هفتاد سال عبادت ارزش دارد آیا در جامعه ای که حاکمان و عالمان دینی اش این همه بودجه صرف عبادتگاهها(مسجد و منبر ) می نمایند اما نظام آموزشی کشور و دانشگاهها موسسات تحقیقاتی مان با کسری بودجه مواجه است آیا سخن از علم و تولید علم می تواند جدی باشد آگر آری چرا پرفسور حجت عادلی مهاجرت کرد چرا مهاجرانی از صحنه قدرت سیاسی رانده شد و چرا اختراع آقای علی صیادی ( کار کرد موتور با آب ) به تولید انبوه نرسیده و چرا ؟ .....در سرزمینی چون ایران با یک درصد جمعیت و هفت درصد ثروت جهان که می توان و باید بهشتی ساخت ! جهنمی از فقر و گرانی و خشونت ساخته ایم آیا لازمه هرگونه برنامه ریزی پشتوانه اقتصادی نیست آیا از ثروتهای بیکرانه کشور در جهت تامین بودجه مورد نیاز نظام آموزشی و علمی کشور استفاده می کنیم که بخواهیم فقط و فقط حرف تولید علم را بزنیم. 

وبلاگ: http://sofy.blogfa.com

----------------------------------------------------------

پاسخ:

علیک سلام.

برای پاسخ گفتن باید عرض کنم که برداشت شما از علم متاسفانه همان برداشت غلطی است که اکثرا نیز می کنند و منظور جنابعالی و امثال شما از علم همان دانش بشری یعنی science است و مطمئنا یکی از اهداف بزرگ این وبلاگ فهماندن این موضوع است که science معنای دانش بشری است و علم چیز دیگری است.

حال در مورد بودجه ای که عرض کردید خرج فلان جا می شود ولی خرج دانشگاه ها و . . . نمی شود واقعا چه کسانی مقصرند، مثلاً آیا حاکم دینی شما مقصر است که تعداد جلساتی که با اهل علم (به همان معنای رایج و به معنای حقیقی خود) می گذارند و به این گونه مسائل رسیدگی می کنند به مراتب بیشتر از جلساتی است که با روحانیون می گذارند و در مورد مسائل دینی و مساجد و امثال آن بحث می کنند پس می توان نتیجه گرفت که یکی از دغدغه های بسیار مهم حاکم دینی ما، برسی مسائل تحقیقاتی و دانشگاهی ورشد آنها در مسیر درست است پس مشکل جای دیگری است.

حال باید بررسی کرد که این بی توجهی از چه زمانی ریشه در خاک دوانده؟!

آیا این آقایان سازنده و اصلاح طلب متوجه این موضوع نشدند، غیر ممکن است، چون خود ایشان به این موضوع دامن زدند.

آیا ایشان نمی توانستند به جای خرج های بیخود و بی جهتی که برای بیت المال می تراشیدند به فکر تامین بودجه برای دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی باشند.

ملت ما از بحث های گفتگوی تمدن ها که این همه هزینه داشت چه

بهره ای برد؟!

چه دردی از دردهای مردم مداوا شد و تسکین یافت؟!

حال این درخت و درخت های فاسد دیگر که آقایان زحمت کاشتن و آبیاری آنها را کشیدند به درختان تنومدی تبدیل شده که برای از بین بردن آنها باید تمام مردم با تمام قوا وارد صحنه شوند.

که البته وارد صحنه شدند و با همیاری خادم مردمی خود که از دل پاک خود آنها ظهور پیدا کرده در حال از بین بردن این درختان هستند.

البته باید عرض کرد که دود از بین بردن این درختان چشمان کسانی که آنها را کاشتند تا ابد کور خواهد کرد.

درباره آقایانی که عرض کردید که البته در مورد شخص سازنده موتور بنده مطلبی در فضای مجازی یافت نکردم باید عرض کنم که این ملت الحمدالله آنقدر دانشمند و اندیشمند پایبند به ارزش ها پیشرفت ملت و جامعه ایرانی -اسلامی دارد که به این گونه افراد مخصوصا افرادی که سم را در ظرف طلا به مردم عرضه می کنند احتیاجی ندارد و البته اگر ایشان به سخنان خویش یقین داشتند باید تا سر حد جان از حرف ها و عملکرد های خویش دفاع می کردند و همان بهتر که بی غیرتان و بزدلان از کشور خارج شوند تا این مملکت از حیث وجود آنان خالی شود این مملکت به امثال آنها هیچ احتیاجی ندارد.

و اما در مسائل اقتصادی و امثال آن باید عرض کنم که ریشه بسیاری از این مسائل به کم کاری امثال من و شما در باب تولید قوانینی اصولی و بر اساس شریعت الهی که کامل ترین آن اسلام است بر می گردد و باید این برای همه جهانیان آشکار شود که بدون خدا و جدا از دستورات خدا نمی توان زندگی کرد و به هدف نهایی و حقیقی خود رسید.

نمی توان با دستوراتی که از دل کتاب های فلان فیلسوف و یا فلان دانشمند که اصلاً به رب بودن خدا اعتقاد نداشتند زندگی کرد و به کمال رسید چون این انسان بدون رب احاطه کامل به همه امور مورد نیاز یک انسان به معنای واقعی کلمه نداشته است.

و ای عزیز من بدان که ما اکثر قوانین حاکم بر جامعه مان همان و یا شبیه به همان دستورات دانشمندان و فلاسفه غربی است و با آین دستورات نمی توان جامعه ای الهی که در آن عدل و . . . باشد را به وجود آورد همانطور که از چاه خشک نمی توان آب بیرون آورد.

پس باید تلاش کنیم و مطابق دستورات خدا قوانینی را برای ایجاد تمدنی الهی تولید کنیم.

----------------------------------------------------------

نظر شما چیست؟!

 • tavalod.blog.ir
 • tavalod.blog.ir
 • tavalod.blog.ir

 • tavalod.blog.ir

 • tavalod.blog.ir

 • tavalod.blog.ir

 • tavalod.blog.ir

 • tavalod.blog.ir
 • tavalod.blog.ir


بیش از ده‌ها سال، عزت ملت ما، غرور ملت ما، افتخار ملت ما پامال شد.

انقلاب،

ما را به خود آورد و متوجه به خودمان کرد.

کشور ما با این سابقه‌ى تاریخى، با این سابقه‌ى علمى، با این ذخائر عظیم علمى و فکرى که ما داشتیم، با آن بزرگان علمى‌اى که کشور ما در دوران جهالت و غفلت دنیا اینها را تربیت کرده - «ابن‌سینا»ها، «محمدبن‌زکریا»ها، «فارابى»ها، «خواجه نصیر»ها و چه و چه، اینها مال دوران جهالت بشریت است؛ مال قرون وسطى است که هیچ خبرى از دانش، هیچ فروغى از دانش در دنیا نبود - این کشورى که یک چنین ظرفیتى و یک چنین استعدادى دارد، کارش به جائى برسد که براى اوّلیات زندگى خودمان هم باید چشم به دست دیگران داشته باشیم.

سیاستمداران ما - بى‌عرضه‌هاى عقب‌افتاده - میگفتند ایرانى یک لولهنگ هم نمیتواند بسازد!

لولهنگ این آفتابه‌هاى گِلى بود.

خاک بر سر آن سیاستمدارى که از ملتش اینجورى حرف بزند.

یا آن یکى میگفت که ما از فرق سر تا نوک پا بایستى فرنگى بشویم تا بتوانیم پیش برویم!

خب، اینها بى‌عرضگى است؛

اینها عقب‌افتادگى است که یک عده‌اى به خاطر ضعفهاى خودشان، این ضعفها را بر ملت تحمیل میکنند؛

ملت تحقیر میشود.

انقلاب اینها را از بین برد؛

ما به خود آمدیم.

خوشبختانه کارهاى خوبى انجام گرفته، ظرفیتهاى خوبى آشکار شده؛ ما پیشرفت کردیم و ان‌شاءاللَّه پیشرفت خواهیم کرد.

 • tavalod.blog.ir
 • tavalod.blog.ir
 • tavalod.blog.ir

 • tavalod.blog.ir
 • tavalod.blog.ir