تولد

اگر ما برای صدور مفاهیم انقلاب، همین جزوه‌ها و کتابها را منتشر بکنیم، کار کمی نکرده‌ایم؛ کار زیادی انجام گرفته است. "امام خامنه ای"

تولد

اگر ما برای صدور مفاهیم انقلاب، همین جزوه‌ها و کتابها را منتشر بکنیم، کار کمی نکرده‌ایم؛ کار زیادی انجام گرفته است. "امام خامنه ای"

۶ مطلب در بهمن ۱۳۹۰ ثبت شده است

  • tavalod.blog.ir
  • tavalod.blog.ir
  • tavalod.blog.ir
  • tavalod.blog.ir


هو العلیم

تنظیم

احادیث و قرآن برای تنظیم امور بشر است، اسلام برنامه دارد، تز دارد، اسلام به گونه ای است که برای تربیت انسان از قبل از تولد در موقع انعقاد نطفه تا پس از مرگ، چگونگی خاکسپاری و دفن و . . . برای هر فرد برنامه دارد.

اکثر کتاب های احادیث موجود ما بیشتر در مورد روش های اداره کردن یک جامعه و بیانگر چگونگی تعاملات افراد و ارتباط صحیح شان با خود، با دیگران، با طبیعت و محیط پیرامونشان و با خدا است؛ در تمام امور از جمله سیاست، اقتصاد، مدیریت، آداب معاشرت و . . . برنامه دارد.

باید با تلاش، کوشش، برنامه ریزی صحیح و با قلبی پاکیزه از هرگونه گناه و معصیت راه و روش زندگی و قوانینی را در همه ابعاد مطابق با زمان حال خودمان و به شیوه ای ساده و روان از دل این کتب بیرون آوریم و پس از تبیین و تدوین آنها را در اختیار عموم قرار دهیم.

باید چهار چوب فکری ما به گونه ای شود که بتوانیم برنامه زندگی جامعی از بطن قرآن و احادیث بیرون آوریم؛ باید بدانیم و بررسی کنیم که ویژگی یک انسان الهی که در قرآن و احادیث آمده چگونه است، آن ها را بررسی کنیم.

الآن یک حرکت اصلی در عالم هستی در حال جریان است و آن حرکت اصلی انقلاب اسلامی است. باید خود را با این حرکت بزرگ و فراگیر هماهنگ کنیم و در جاری شدن بیشتر این حرکت در تمام هستی، تلاش بیشتری بکنیم.

  • tavalod.blog.ir


هو العلیم

هماهنگ اول

این جهان نظام خاصی دارد که باید خود را با آن هماهنگ کنی!

آیا این جهان را فقط در ظاهر خلاصه می کنی؟! و یا متوجه به باطن آن نیز هستی؟!

آیا کمی درباره خود اندیشیده ای ؟! متوجه شدی که خود دارای یک ظاهر و باطنی هستی؟!

ای عزیز من بدان و آگاه باش که تمام عالم هستی دارای یک ظاهر و باطنی است؛ ظاهر آن را باچشم سر می توان دید ولی برای دیدن باطن باید با چشم قلب را باز کرد.

چشم قلب باز نخواهد شد مگر با نور حق. چون تجلی کرد نور حق به قلب تو، چشم قلب باز می شود در کشف آن .

حال تا غریبه باشی با باطن اش و چشم دل بسته باشی، ممکن نیست که خود را بتوانی با باطن آن هماهنگ کنی.

پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) چون با این باطن آشنا هستند یک سری دستوراتی را به ما می دهند که اگر آن ها را عمل کنیم، با آن باطن هماهنگ می شویم و در مسیر درست حرکت می کنیم ( عمل به تشریعات برای وصل به تکوینات عالم هستی).

تمام عالم هستی به سمت یک هدف در حال حرکت است و باطن آن ها نیز نسبت به آن هدفی که در پیش دارند هر روز در حال کامل شدن است، اگر ما خلاف آن سیر اصلی و حقیقی عالم هدفی را برگزینیم به معنای آن است که در ظاهر و باطن به دشمنی و مقابله با کل عالم هستی برخواسته ایم، پس چگونه انتظار داریم که آن ها نیز بر علیه ما قیام نکنند و به صورت تام تحت اختیار ما باشند، همین که الآن می بینید عالم طبیعت بر علیه ما قیام کرده است و دیگر بستر مناسبی برای ما مانند قرن های پیش نیست به خاطر اعمال و رفتار خودمان است.

  • tavalod.blog.ir