تولد

اگر ما برای صدور مفاهیم انقلاب، همین جزوه‌ها و کتابها را منتشر بکنیم، کار کمی نکرده‌ایم؛ کار زیادی انجام گرفته است. "امام خامنه ای"

تولد

اگر ما برای صدور مفاهیم انقلاب، همین جزوه‌ها و کتابها را منتشر بکنیم، کار کمی نکرده‌ایم؛ کار زیادی انجام گرفته است. "امام خامنه ای"

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • tavalod.blog.ir

قسمت اول و دوم

قسمت سوم

قسمت آخر

حکایت همچنان باقیست...

گاهی نیاز است گرد و غبار دل خود را با شور و اشتیاق و عشقی که در لابلای نوشته های گذشته خود به جای گذاشته ای شست و شو دهی و راهی را برای رهایی بیابی و نه با خیالات در هم تنیده خود که برخی حاصل توهم خودبزرگ بینی است خود را گرفتار سازی...

اگر رزمنده در میدان جنگ نتواند از سلاح هایی که با خود حمل می کند در جهت حفظ جان و اعتقادات و سرزمین خودش استفاده کند

مطمئنا اسباب زحمتی را برای خود فراهم کرده که مقتول شدن او را هموارتر ساخته است نه شهادت او را.

همه ما روزی مجبوریم این جسم را ترک کنیم...

  • tavalod.blog.ir