تولد

اگر ما برای صدور مفاهیم انقلاب، همین جزوه‌ها و کتابها را منتشر بکنیم، کار کمی نکرده‌ایم؛ کار زیادی انجام گرفته است. "امام خامنه ای"

تولد

اگر ما برای صدور مفاهیم انقلاب، همین جزوه‌ها و کتابها را منتشر بکنیم، کار کمی نکرده‌ایم؛ کار زیادی انجام گرفته است. "امام خامنه ای"

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

هو لطیف

من کودک انقلابی /  می کنم اسلام را جهانی

اسلام ناب و زیبا   / اسلام حی و عالی

اسلام دردمندان   / ناجی از آوارگی

اسلام کامل و تام / اسلام آسودگی

اسلام صلح و صفا / اسلام آزادگی

اسلام کودک و پیر / اسلام افتادگی

اسلام با سیاست / اسلام با دیانت

اسلام با حکومت / اسلام با ولایت

اسلام با صداقت / اسلام بنده شدن

اسلام بی منافق / اسلام یکرنگ شدن

اسلام بی جنایت / اسلام واحد شدن

وقتی جهانی بشه / اسلام همه گیر بشه

هر جا نگاه می کنی/ فقط صفا می بینی

هر جا قدم می گذاری/ فقط خدا می بینی

هر کسی را می بینی / با ملائک می بینی

هر دلی را میبینی / عاشق رَب می بینی

بیا تو هم کمک کن ....

دنیایی را که گفتم / با همدیگه بسازیم

با همدیگه رفیق شیم /جهانی نو بسازیم

جهانی که توی اون / شیطون جایی نداره

فریب و مکر و حیله / دیگه اثر نداره

همه باهم رفیقن / دعوا معنی نداره

دعوا مال حیوون هاس / سر گوشت و غذاس

دعوا سر دنیاس/ سر مقام و اینهاس

دنیایی را که میگم/ بیا بریم بسازیم

تلاش برای خداس / برای نزدیک شدن

برای بنده شدن / برای آدم شدن

عاشق خدا شدن / دعوا دیگه نداره

خدا خیلی بزرگه / به همگی میرسه

کم نمیاد که اونجا/ دعوا بشه سر جا

برا هر کسی سنگ تموم میذاره / پس دیگه اونجا دعوا معنی نداره

منتظرم عزیزم / تو هم منا یاری کن....


محمد علی ابراهیمی- 31 تیرماه 1393


  • tavalod.blog.ir
  • tavalod.blog.ir