تولد

اگر ما برای صدور مفاهیم انقلاب، همین جزوه‌ها و کتابها را منتشر بکنیم، کار کمی نکرده‌ایم؛ کار زیادی انجام گرفته است. "امام خامنه ای"

تولد

اگر ما برای صدور مفاهیم انقلاب، همین جزوه‌ها و کتابها را منتشر بکنیم، کار کمی نکرده‌ایم؛ کار زیادی انجام گرفته است. "امام خامنه ای"

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • tavalod.blog.ir

یکی نوشته:

سلام...

اهل هر چیزی باشی اهل دیدن، شنیدن، تفکر یا ... چه در ظاهر و چه در باطن همه با هم یا یک به یک...یا دو به دو یا ....

فقط یک انتخاب در این راه وجود دارد آن هم اعتماد به خداست و این اعتماد به اوست که همواره مورد آزمایش است و اراده تو را هدف قرار داده است...

اراده به چه چیز می کنی و در مسیر اراده خود به چه میزان استقامت می کنی و تا کجا اعتماد می کنی و عملت را تا به کی مطابق گفتارت و افکارت هماهنگ می کنی؟!

***

چه بسیار انسان ها در طول تاریخ که اهل خیلی چیزها شدن ولی اهل شدن مانع از امتحان شدن آنها تا آخرین لحظه حیات آنها نشد...

***

راه طولانی و متفاوت در مسیر و در نوع اراده و هر گل در گلدانی متفاوت بر سر راهی واحد که در هر گذر مسیری به آن واصل

هر گلدان را گلی متفاوت و هر متفاوت در آخر واحد

***

رمز پیروزی از مسیر های پیچیده گاهی سادگی است

سادگی ای که در دل خود پیچیده است

همچون آب که در هر مسیری جاری می شود و سنگها را با صبر می شکافد...

***

نه بابا... عجب حرف های گهر باری  هههههه

مثلا یعنی تو هم آدمی....

  • tavalod.blog.ir